WITH – Tree Agency

WITH biedt workshops en masterclasses op maat voor studenten en alumni van Studio Selma Susanna op het gebied van kleinkunst en theater. Hiermee kunnen de studenten zelf hun ‘aanvullende pakket’ samenstellen en zich specialiseren.

De workshops staan ook open voor andere theaterstudenten en theatermakers uit binnen- en buitenland.

Initiatiefnemer is Tessel Beek, musical- en spraakdocent bij Studio Selma Susanna en coördinator van internationale workshops en uitwisselingsprogramma’s.

WITH organiseert workshops in onder andere musicalzang, acteren, camera acteren, choreografie, stand-up comedy, schrijven/creëren en ondernemerschap. Per jaar zijn er acht tot zestien workshops, elk voor de duur van zes weken op maandag- en/of dinsdagavond. WITH speelt in op individuele behoeften die bij studenten en alumni van Studio Selma Susanna leven en kan op maat een programma samenstellen.
Zie: WITH

Tree Agency is het bemiddelingsbureau gelieerd aan Studio Selma Susanna in Amsterdam. Het bureau bemiddelt tussen studenten, afgestudeerde kleinkunstenaars en reeds ervaren kleinkunstenaars enerzijds, en het bedrijfsleven, theaterproducties, theaterbureaus en evenementen anderzijds.

Studio Selma Susanna krijgt vaak het verzoek om talent en expertise op het gebied van theater te leveren. Het kan hierbij gaan om workshops, cursussen, coaching of regie-adviezen, maar ook om theaterprogramma’s, stagiaires of auditanten. De hoge kwaliteit van de afgestudeerden en de vele contacten in het beroepsveld bieden een basis waarop vraag en aanbod elkaar wederzijds bevruchten en verrassen.

Tree Agency voorziet in de behoefte aan zorgvuldig uitgekozen programma’s, unieke artiesten en unieke combinaties en brengt nieuw talent voor het voetlicht.