Jasper Dijkema studeerde in 2014 af op Theateropleiding Selma Susanna.
Meer over Jasper is te lezen op :  jasperdijkema.nl