Bestuur

WITH – Tree Agency is een particulier instituut dat beroepsmatige workshops Theater en Kleinkunst aanbiedt vormgegeven in een stichting zonder winstoogmerk.
Het instituut is geregistreerd bij het CRKBO en ELIA en geeft beroepsonderwijs op BA niveau vastgelegd in particuliere certificaten en getuigschriften.
Daarnaast verzorgt Tree Agency incidenteel bemiddeling tussen kunstenaars en producenten op het gebied van workshops, voorstellingen, audities en maatwerk.

Artistiek Directeur
Tessel Beek

Bestuur
Selma Susanna, voorzitter
Tessel Beek, secretaris
Charles Halders, penningmeester