THeater Open Podium Selma Susanna
alle voorstellingen zijn georganiseerd door en eigen
initiatieven van de leden en worden geproduceerd
onder auspiciën van THOPSS Theater vereniging

 
THOPSS Theater

THeater Open Podium Selma Susanna
Grote Wittenburgerstraat 9B+C  •  1018KV Amsterdam  •  T 020-622 1596
info@selmasusanna.nl  •  www.selmasusanna.nl
IBAN   NL56 INGB 0007 6387 32 tnv THOPSS  •  BIC   INGBNL2A
KvK    66926106 THOPSS Theater ver. •  BTW vrijstelling Fondsw.Act.

THOPSS Theater is een theatermakerij en open podium voor het beoefenen van podiumkunst op amateur- / nog niet professioneel / semi-professioneel / try-out / laboratorium niveau, vormgegeven in een vereniging zonder winstoogmerk.
De studenten, cursisten, deelnemers, alumni, (oud-)docenten, theatergroepen en vrienden van Studio Selma Susanna en WITH – Tree Agency zijn automatisch lid van de vereniging en worden vertegenwoordigd door de besturen van deze stichtingen.

Hoofd Theater
Charles Halders

Bestuur
Stichting Stem Theater & Muziek, bestuurder/ledenvertegenwoordiger
Stichting Tree Agency, bestuurder/ledenvertegenwoordiger
Charles Halders, procurator