THOPSS Theater

THeater Ontwikkeling Podiumkunsten Selma Susanna
Grote Wittenburgerstraat 9B+C  •  1018KV Amsterdam  •  T 020-622 1596
info@selmasusanna.nl  •  www.selmasusanna.nl
IBAN   NL56 INGB 0007 6387 32 tnv THOPSS  •  BIC   INGBNL2A
KvK    66926106 THOPSS Theater ver. •  BTW vrijstelling Fondsw.Act.

THOPSS Theater is een theatermakerij en open podium voor het onderzoeken, ontwikkelen en beoefenen van podiumkunst op nog niet professioneel / semi-professioneel / try-out / laboratorium niveau, vormgegeven in een vereniging zonder winstoogmerk.
De studenten, cursisten, deelnemers, alumni, (oud-)docenten, theatergroepen en vrienden van Studio Selma Susanna en WITH-Tree Agency zijn automatisch lid van de vereniging en worden vertegenwoordigd door de besturen van deze stichtingen.

Hoofd Theater
Charles Halders

Bestuur
Stichting Stem Theater & Muziek, bestuurder/ledenvertegenwoordiger
Stichting Tree Agency, bestuurder/ledenvertegenwoordiger
Charles Halders, procurator

VOORSTELLINGEN overzicht – klik hier »

THeater Ontwikkeling Podiumkunsten
Selma Susanna
alle voorstellingen zijn georganiseerd door en eigen
initiatieven van de leden en worden geproduceerd
onder auspiciën van THOPSS Theater vereniging

Winkelwagen

  • Je winkelwagen is leeg

Nieuwsbrief