Studie Kleinkunst

Studio Selma Susanna AMSTERDAM | Stem Theater Muziek

Een particuliere studio voor professionele lessen in Kleinkunst.
De lessen zijn in beginsel op maandagen. Studenten krijgen één dag in de week les volgens Kleinkunstmethode Selma Susanna. Het basispakket op de maandagen bestaat uit een Bewegingstraining, een les Kleinkunstmethode Selma Susanna en een training in een Kleinkunstdiscipline zoals o.a. Stand-up, Spel en Improvisatie, Theatermaken en Schrijven.

Studenten kunnen daarnaast zelf eventueel kiezen voor een aanvullend lesprogramma middels workshops die door WITH worden aangeboden. Of middels workshops die door een groep studenten bij WITH worden aangevraagd, mits er voldoende interesse is en er een beschikbare docent is zodat het doorgang kan vinden. Ook krijgen ze de mogelijkheid om zelfstandig (eventueel in groepsverband) voorstellingen te initiëren, op te zetten, te organiseren en te ontwikkelen bij oa THOPSS theater, zodat ze ervaring op kunnen doen als ondernemend en uitvoerend kleinkunstenaar.

Hoewel hoger onderwijs niveau nodig is voor het Kleinkunstvak, hanteert Studio Selma Susanna geen eisen op het gebied van vooropleiding en leeftijd. Studio Selma Susanna is een particulier instituut dat de beroepsmatige studie Kleinkunst aanbiedt vormgegeven in een stichting zonder winstoogmerk. Het instituut is geregistreerd bij het CRKBO en ELIA en geeft particulier beroepsonderwijs op BA niveau (zonder accreditatie). De kwaliteit van de Kleinkunstmethode en het gedachtegoed van de studie zijn en blijven het uitgangspunt van deze energieke en individuele aanpak, gebaseerd op meer dan vijfenveertig jaar praktijkervaring in theater en beroepsonderwijs. De studio heeft reeds een groot aantal professionals voortgebracht die zich voortvarend in het brede Kleinkunstvak bewegen.

Studio Selma Susanna Amsterdam omvat drie jaargangen met telkens 1 dag per week contactlessen.
De studielast bedraagt doorgaans circa 5,50 uur contactles plus 5,50 uur zelfstudie per week gedurende circa 28 tot 30 weken per jaar, neerkomend op een studielast van gemiddeld circa 330 uur per jaar, dwz exclusief eventuele extra studie activiteiten.
Kosten van dit basispakket zijn € 2.775,- per jaar.
De startdatum van het studiejaar 2024-2025 is maandag 09 september 2024.

meer informatie over Oriëntatie & Auditie en Aanmelding vind je hier >>>

Aanvullende informatie
De studie is bedoeld om je vakmatig verder te ontwikkelen en/of bij te scholen als Kleinkunstenaar/Theaterpersoonlijkheid en je te bedienen van alle podiumdisciplines om vorm te kunnen geven aan je noodzaak/verhaal op het podium, dus middels leren, creëren, ontdekken en performen. Je kunt de basisstudie naar wens uitbreiden met workshops aangeboden door WITH. De mogelijkheden na de studie zijn meestal nogal persoonlijk en legio, van achter de schermen tot voor de schermen tot op het podium, van schrijver tot docent tot producent enzovoorts, eea is afhankelijk van de achtergrond en keuzes gaandeweg van de student/professional zelf. Uitgangspunten van het leerproces zijn en blijven de uitvoerende en creërende podiumdisciplines.

Korte antwoorden naar aanleiding van veelgestelde vragen

 • De lessen van Studio Selma Susanna Amsterdam zijn in de eerste 2 lesjaren op maandag van circa 10-17.30u.
 • Het volledige curriculum Kleinkunstmethode Selma Susanna omvat 3 jaar, het 3e lesjaar is op dinsdag.
 • Tussentijds of zonder auditie instromen bij deze studie is niet mogelijk.
 • Er zijn géén open dagen, oriëntatie/kennismaking vindt plaats in het Oriëntatie & Selectie weekend.
 • Bezoek aan voorstellingen van studenten en alumni geeft ook gelegenheid tot oriëntatie/kennismaking.
 • De workshops van WITH zijn op maandag en dinsdag avond van circa 19-21.30u.
 • WITH geeft soms ook workshops op andere dagen en in weekends.
 • Er is geen leeftijdsgrens en er zijn geen vooropleidingseisen.
 • Er zijn geen (verplichte) stages tijdens de studie, maar dat mag wel en dan graag in overleg.
 • Uiteindelijke deelname aan lessen en workshops is en blijft volledig vrijwillig en op eigen initiatief.
 • Het lesgeld kan eventueel in 3 termijnen betaald worden tegen € 100,- extra lesgeld te weten: 1. € 925,00 + € 100,00 vóór 01 augustus, 2. € 925,00 vóór 01 november en 3. € 925,00 vóór 01 februari, telkens met een coulance van maximaal 1 kalendermaand per termijn. Eerdere deelbetalingen mogen. Na de coulance van maximaal 1 kalendermaand per termijn wordt € 50,- extra lesgeld in rekening gebracht per (gedeeltelijk) te laat betaalde termijn.
 • Tweede Paasdag, Bevrijdingsdag en Tweede Pinksterdag kunnen ook gewone lesdagen zijn. Ook de geplande vakanties zijn vaak afwijkend ten opzichte van de gangbare (regionale) schoolvakanties. Omdat lesweken maar 1 lesdag omvatten kun je altijd een weekje weg of thuis zijn in de periode van de schoolvakanties.

 

Bestellingen

 • Je winkelwagen is leeg

Nieuwsbrief