Historie

Inleiding
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt de hoogstpersoonlijke benadering van de kleinkunstenaar een evenwichtige plaats te hebben ingenomen binnen het theatervak. Kritisch denken, relativering en aanvaarding van het menselijk falen zijn en blijven belangrijke elementen in de Nederlandse kleinkunst. Altijd gekleurd door de unieke persoonlijkheid van de kunstenaar.
Individualiteit en integratie zijn de sleutelwoorden voor het onderwijs van Studio Selma Susanna.

Oorzaak
Studio Selma Susanna is ontstaan vanuit de behoefte van een aantal privéstudenten van Selma Susanna, op dat moment al 20 jaar docent en regisseur, zich te professionaliseren. En de artistieke noodzaak van Selma een opleiding te creëren die voor getalenteerde mensen de mogelijkheid zou bieden hun creativiteit aan te boren om theater te maken. De noodzaak mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid op een constructieve wijze om te gaan met hun talenten. Vanuit die noodzaak ontwikkelde zij samen met Johan Verdoner een onderwijsmethode voor de kleinkunstzanger wat resulteerde in “Handboek voor kleinkunst voor gezongen repertoire” (1999 Nijgh en van Ditmar).

De vijf eerste studenten hadden allemaal een universitaire achtergrond en bevonden zich al op een of andere manier in het maatschappelijke beroepsveld. De methode die ze door Selma Susanna kregen aangereikt, maakte dat ze zich op veel manieren konden ontwikkelen zowel als theatermaker maar ook hun creatieve talenten aan konden wenden in het ‘dagelijkse leven’ en daarmee een bijdrage leverden in het maatschappelijk discours van dat moment. Dankzij de studie konden zij zich als kunstenaar uiten en reflectief naar zichzelf en de wereld om hen heen leren kijken. Zij leverden op die manier een bijdrage aan diezelfde wereld om hen heen door hun achtergrond te combineren met de nieuw aangereikte vaardigheden.

Gevolg
Het enthousiasme, professionaliteit en de veilige werksfeer die de jonge studie genereerde bij haar studenten, publiek en vakomgeving, maakten dat vakdocenten graag les kwamen geven. Hierdoor kon de allround studie kleinkunst gestalte krijgen. Daarnaast werden getalenteerde studenten aangetrokken door de studio. Er werd besloten geen leeftijdgrens te hanteren omdat ook talent met een zekere levenservaring bijzonder welkom was.

Met een eenmalige subsidie van de Van de Ende Foundation kon de studie ook haar kantoororganisatie professionaliseren. Van woningbouwvereniging de Key kon een studioruimte worden gehuurd die groot genoeg was voor dans en bewegingslessen. Deze ruimte werd en wordt ook gebruikt als theater voor voorstellingen.

In de loop der jaren heeft Selma Susanna haar Kleinkunstmethode verder ontwikkeld en uitgebreid en blijft dat ook doen. De studio gaat telkens mee met haar tijd qua inhoud en vorm. Zo wordt tegenwoordig lesgegeven middels een basisstudie Kleinkunst, waarbij de student zijn curriculum kan uitbreiden via aanvullende workshops bij WITH. De kwaliteit van de Kleinkunstmethode en het gedachtegoed van de studie zijn en blijven het uitgangspunt van deze energieke en individuele aanpak, gebaseerd op meer dan veertig jaar praktijkervaring in theater en beroepsonderwijs. De studio heeft reeds een groot aantal professionals voortgebracht die zich voortvarend in het brede Kleinkunstvak bewegen.