Jildou Kroes studeerde in in 2014 af aan Theateropleiding Selma Susanna met de voorstelling Zoute Slok Op

Meer over Jildou vind je op : www.jildoukroes.nl